Ikiho stránky

Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí. (K. Čapek)

Ostatní předměty

Chemie
Radioaktivita a její využití
otevřít
Vzácné plyny
otevřít
Fosforečná hnojiva
otevřít
 
Německý jazyk
Seminární práce : Sasko - Anhaltskootevřít
Seminární práce : Chemnitzotevřít
Arbeit und Berufotevřít
Deutschlandotevřít
Einkaufen und Dienstleistungotevřít
Ernaehrungotevřít
Freizeitotevřít
Gesund und Krankenheitotevřít
Jugend und Gesellschaftotevřít
Kommunikationsformenotevřít
Kunst und Kulturotevřít
Literaturotevřít
Massenmedienotevřít
Meine Heimatotevřít
Mensch und Gesellschaftotevřít
Mensch und Naturotevřít
Menschliche Beziehungenotevřít
Mode und Kleidungotevřít
Multikulturelle Gesellschaftotevřít
Reisenotevřít
Schule und Studiumotevřít
Sportotevřít
Stadte und Orteotevřít
Vorbilder und Idoleotevřít
Wissenschaft und Technikotevřít
Internet 2otevřít
Wohnenotevřít
Medienotevřít
Mathematik id der Praxisotevřít
 
Fyzika
Laboratorní práce : Průměr kapipláry otevřít
Laboratorní práce : Určení povrchového napětí kapaliny kapkovou metodou otevřít
Laboratorní práce : Ohmův zákon otevřít
Laboratorní práce : Index lomu světla otevřít
 
Český jazyk
Životopis Karla Čapka otevřít
Jiří Wolker otevřít
 
Biologie
Soustavy živočichů - nedokončené !!! otevřít
Bahňáci otevřít
 
Základy společenských věd
Volný čas (vypracováno s Totzimirem) otevřít
Občanské právo a občanský zákoníkotevřít
Občanské soudní řízení otevřít
 
IVT - Počítače
Historie počítačů a internetu otevřít
Typy sítí a serverové operační systémy otevřít
Uživatelská rozhraní Linuxu a Samba otevřít
Linux vs. Windows - srovnání systémů otevřít
Základní deska a její součásti otevřít
Aplikační software otevřít
Barevné modely otevřít
Blokové schéma počítače otevřít
Grafické formáty otevřít
Internet otevřít
Internetové pojmy otevřít
Kancelářský software otevřít
Monitory otevřít
Multifunkční zařízení otevřít
Ochrana zdraví otevřít
Operační systémy otevřít
Písma otevřít
Plasmové a OLED displeje otevřít
Počítačové sítě otevřít
Elektronická pošta otevřít
Softwarové licence otevřít
Technologie stránek otevřít
Tiskárny otevřít
Typografie otevřít
Viry a antiviry otevřít
Vnější paměťová media otevřít
Základní pojmy z grafiky otevřít
Základní principy grafického návrhu otevřít